Wyszukiwanie zaawansowane wyrazów


W pole Szykany wyraz wpisz wyraz, którego szukasz lub jego część. Znak gwiazdki (*) zastępuje dowolny ciąg znaków, a znak zapytania (?) zastępuje jeden dowolny znak.
Możesz np. wpisać:

    - *laba w odpowiedzi dostaniesz wszystkie słowa kończące się na laba np. sylaba, kalaba, antylaba;
    - syl* w odpowiedzi dostaniesz wszystkie wyrazy zaczynające się na syl np. sylaba, sylikon, sylwetka;
    - ??laba w odpowiedzi dostaniesz wszystkie wyrazy zaczynające się na dwie dowolne litery i kończące laba czyli składające się dokładnie z 6 liter np. sylaba i kalaba;
    - s??aba w odpowiedzi dostaniesz wszystkie wyrazy zaczynające się na literę s przy czym druga i trzecia litera mogą być dowolne ale wyraz musi kończyć się na aba np. sylaba i sztaba;
    - syl??? w odpowiedzi dostaniesz wszystkie wyrazy zaczynające się na syl przy czym trzy ostatnie litery mogą być dowolne np. sylaba, Sylwia;
Pole Szykany wyraz może zawierać wyłącznie litery, cyfry, spacje oraz znak gwiazdki (*), znak myślnika (-) i znak zapytania (?). Jeżeli pole pozostawisz puste pod uwagę będą brane pozostałe warunki wyszukiwania.

W pole Zawiera litery możesz wpisać litery jakie muszą znajdować się w wyszukiwanym wyrazie. Jeżeli wpiszesz litery sly wówczas każdy szukany wyraz musi zawierać te litery np. sylaba, bolesny, dyszel. Nie ma znaczenia kolejność wpisanych liter.

W pole Nie zawiera liter możesz wpisać litery, których nie może zawierać szukane słowo. Jeżeli wpiszesz litery syl wówczas w wyniku otrzymasz listę wyrazów bez liter s, y i l. Nie ma znaczenia kolejność wpisanych liter.

W pole Ilość liter wpisz ile liter ma zawierć szukane słowo. Zakres liter możesz ustawiać dowolnie. Wyszukiwane słowo może zawierać minimalnie 2 litery.
eSynonimy.pl ©2024

Kontakt  ·  Polityka prywatności  ·  Regulamin/Warunki korzystania