Wyszukiwanie zaawansowane wyrazów


W pole Szykany wyraz wpisz wyraz, którego szukasz lub jego część. Znak gwiazdki (*) zastępuje dowolny ciąg znaków, a znak zapytania (?) zastępuje jeden dowolny znak.
Możesz np. wpisać:

    - *laba w odpowiedzi dostaniesz wszystkie słowa kończące się na laba np. sylaba, kalaba, antylaba;
    - syl* w odpowiedzi dostaniesz wszystkie wyrazy zaczynające się na syl np. sylaba, sylikon, sylwetka;
    - ??laba w odpowiedzi dostaniesz wszystkie wyrazy zaczynające się na dwie dowolne litery i kończące laba czyli składające się dokładnie z 6 liter np. sylaba i kalaba;
    - s??aba w odpowiedzi dostaniesz wszystkie wyrazy zaczynające się na literę s przy czym druga i trzecia litera mogą być dowolne ale wyraz musi kończyć się na aba np. sylaba i sztaba;
    - syl??? w odpowiedzi dostaniesz wszystkie wyrazy zaczynające się na syl przy czym trzy ostatnie litery mogą być dowolne np. sylaba, Sylwia;
Pole Szykany wyraz może zawierać wyłącznie litery, cyfry, spacje oraz znak gwiazdki (*), znak myślnika (-) i znak zapytania (?). Jeżeli pole pozostawisz puste pod uwagę będą brane pozostałe warunki wyszukiwania.

W pole Zawiera litery możesz wpisać litery jakie muszą znajdować się w wyszukiwanym wyrazie. Jeżeli wpiszesz litery sly wówczas każdy szukany wyraz musi zawierać te litery np. sylaba, bolesny, dyszel. Nie ma znaczenia kolejność wpisanych liter.

W pole Nie zawiera liter możesz wpisać litery, których nie może zawierać szukane słowo. Jeżeli wpiszesz litery syl wówczas w wyniku otrzymasz listę wyrazów bez liter s, y i l. Nie ma znaczenia kolejność wpisanych liter.

W pole Ilość liter wpisz ile liter ma zawierć szukane słowo. Zakres liter możesz ustawiać dowolnie. Wyszukiwane słowo może zawierać minimalnie 2 litery.


Wybrane słowo
zakłopotanie
zmieszanie, zawstydzenie, zdumienie, zdezorientowanie, zażenowanie, konsternacja, niepewność,...
Najczęściej sprawdzane synonimy

że, uroczy, Inuita, CC, fan, lalka, Jezu, HP, dziura, uczony, referat, FR, nisko, bi, persona, VJ, grupa, panowanie nad sobą, PKP, cinkciarz, co do,


eSynonimy.pl ©2021

Kontakt  ·  Polityka prywatności  ·  Regulamin/Warunki korzystania