Synonimy


Synonim jest to słowo mające swoje pochodzenie z łacińskiego synōnymum, a to z kolei zostało zapożyczone ze starogreckiego synōnymos co oznaczało równoimienny (sýn czyli wspólny lub równy oraz ōnym forma słowa onoma czyli imię).

Synonimem nazywamy słowo lub wyrażenie zbliżone znaczeniowo innemu lub na tyle podobne, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście. Przykładami synonimów są: start - początek, skraj - kraniec, auto - samochód, budynek - dom, zakończyć związek - rozstać się, zrobić z siebie pośmiewisko - ośmieszyć się itp.

Synonimy można podzielić pod względem ich barwy uczuciowej i wartości znaczeniowej na synonimy stylistyczne i semantyczne, oraz ze względu na kryterium ich formy czyli synonimy wspólnordzenne i różnordzenne.

Synonimy semantyczne akcentują różne odcienie znaczeniowe konkretnego pojęcia, zjawiska, przedmiotu, cechy lub czynności np.

  • rzeczowniki: deszcz, mżawka, ulewa, burza;
  • przymiotniki: ładny, piękny, prześliczny;
  • czasowniki: pić, sączyć, żłopać.

Głównym podziałem synonimów stylistycznych jest ich barwa uczuciowa i niewielkie różnice znaczeniowe. ...

Czytaj więcej>>


Wybrane słowo
zawiedziony
zrezygnowany, rozczarowany, rozżalony, sfrustrowany, rozgoryczony, niezadowolony, niepocieszony,...


Synonimy

(losowo wybrane)


eSynonimy.pl ©2023

Kontakt  ·  Polityka prywatności  ·  Regulamin/Warunki korzystania